מגמת ביוטכנולוגיה

רכזת המגמה: ריבי בנדט

מערך הלמידה במגמת הביוטכנולוגיה מציג את התפיסה המדעית של המאה ה-21, ובה מדע יישומי מהווה את חוד החנית להתפתחות התעשיה, הרפואה והחקלאות. מדע יישומי זה מושחת על שילובים מרתקים בין תחומי מדע שונים: כימיה, ביולוגיה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, הנדסה גנטית ואימונולוגיה. בלימודי המגמה מושם דגש על: התנסות פעילה בחקר ניסויי מעבדתי ברמה מתקדמת (במעבדת ביה"ס), פרויקט חקר – יישומים ביוטכנולוגיים המבוצע בחסות מכון מחקר יישומי והתנסות פעילה בחקר מתוקשב ביואינפורמטי. במהלך הלימודים יוצאים לסיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר .

מבנה תכנית הלימודים במגמה:  

לימודי המגמה הם בהיקף של 15 יחידות לימוד, 3 מקצועות של 5 יח"ל כל אחד:

  1. מקצוע בסיס כימיה. 
  2. מקצוע מוביל מערכות ביוטכנולוגיות.  
  3. מקצוע התמחות/ פרויקט גמר   יישומים ביוטכנולוגיים. 

לימודים לקראת פרויקט הגמר מותנים בהישגי המגמה ו/או  בציון 80 לפחות בבגרות במקצוע המוביל. 

דילוג לתוכן