News Window
News Window

חדשות הקמפוס

האנשים שלנו מעורבות חברתית

מעורבות חברתית – חינוך להתנדבות

אסתי נחמד

רכזת מחויבות אישית

"מישהו להתנדב אתו"

(מדברי יוסי שריד ז"ל , עיתונאי וסופר, שר החינוך בעבר):

 

"מהו המקצוע האחד והיחיד שאותו לא צריך ללמוד; שאותו צריך לחיות, לחוות, והחוויה מלמדת ומעשירה הרבה יותר מהלימוד עצמו – זהו מקצוע האזרחות, שההבדל מכל שאר המקצועות... רצוי לתרגל אותו הלכה למעשה בשטח, במציאות החיים, מחוץ לכותלי בית הספר. במקום לדרוש נאה, מוטב לקיים נאה, ותופעת ההתנדבות היא הקיום הנאה ביותר".

 

בקמפוס "קריית שרת" שמים דגש מיוחד על חינוך להתנדבות

ונתינה מכתה ז' – יב'.

 

משימתנו כבית ספר היא לרתום את התלמידים ולגייסם לשיתוף פעולה. לעורר בהם את החדווה והרצון להיות מעורבים בקהילה ולתרום לחברה. לעודד אותם להרים מבט אל מעבר לעולמם הפרטי ומעבר לדרישה המוסדית ולזהות בתוך עצמם את הרצון והכוח להיות מעורבים ותורמים לחברה. לעזור להם לזהות את הנשמה היתרה שבתוך המחויבות ועל ידי כך לשאוף לשפר מהותית את המציאות החברתית הקיימת בארץ.

 

תכנית ה"מעורבות החברתית" מציעה לתלמידים אפיק של תרומה ומעורבות בקהילה הן כמסר ערכי- חינוכי והן כהזדמנות להתפתחות והעצמה אישית.

 

כל תלמיד מחויב לפעול במסגרת המעורבות חברתית כלהלן:

 

  • התנסות מעשית-אישית: כל תלמיד בכתה י' – יא' מחויב לפעול במקום התנסות לבחירתו, פעם בשבוע, למשך שעתיים לפחות (60 שעות לשנה)
  • התנסות קבוצתית ("פרויקט"): כל תלמיד בכתה י'-יב' מחויב להיות פעיל בפרויקט קבוצתי (ייעשה במסגרת הכתה ובליווי המחנך). שלושה פרויקטים קבוצתיים סה"כ לתלמיד (י', יא', יב' )
  • הגשת עבודה: כל תלמיד יגיש שני סיכומים רפלקטיבים על אודות ההתנסות האישית והקבוצתית, בהיקף של שני עמודים (בסוף כתה י' ובסוף כתה יא')

 

*תלמידים שייבחרו להמשיך בהתנסות המעשית-אישית גם בכתה יב' ויעמדו בקריטריונים שנקבעו, יהיו מועמדים להיות במסלול מצוינות חברתית (קבלת תעודת בגרות חברתית).

 

במהלך השנה עוברים התלמידים סדרת שיעורי חינוך בנושא מעורבות חברתית ושרות לזולת, צופים בהצגות ושומעים הרצאות.

 

תחומי ההתנדבות רבים ומגוונים וכוללים: מד"א, משמר אזרחי, בתי חולים, מעונות קשישים ,מעונות ילדים וצהרוניות, סיוע לבעלי צרכים מיוחדים, חונכות, תנועות נוער, עמותות לבע"ח, ועוד.

 

מתוך חיבור רפלקטיבי של תלמיד על פרויקט המעורבות החברתית:

"... בכל אחת מההתנדבויות שלי, מצאת חלק משמעותי נורא, שתרם לעיצוב הזהות שלי... והשינוי הזה? שכביכול מערכת החינוך "כופה" עלינו לעשות, גרם לי רק לטוב... כי זו לא כפייה, כי זה חינוך, זה לחלוטין חינוך, ועל זה מדברים טובי המורים [שאומרים] שמדובר בחינוך להתנדבות...".

(רונן נסטסה, תלמיד כתה יא', תשע"ז).