News Window
News Window

חדשות הקמפוס

האנשים שלנו מועצת תלמידים

מועצת התלמידים הינה גוף בית ספרי שבהגדרתו הוקם לרווחת התלמידים בפרט, ובית הספר בכלל. זהו גוף הבנוי מתלמידי שלוש השכבות בתיכון, דבר שמדגיש עד כמה המועצה רב גונית, בנויה מתלמידים שונים, להם דרכי חיים שונות, אך מטרה אחת משותפת- נתינה, עזרה, תרומה, שינוי והשפעה.

על מועצת התלמידים

בחירות למועצה

הצל ליבו של ילד

מעודדים במשחק

משרד החינוך הגדיר את מטרותיהן של מועצות התלמידים הבית ספריות וביניהן: פיתוח מנהיגות נוער המושתתת על ערכים דמוקרטיים- מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית, שואפת להכין את תלמידיה לחיים בחברה דמוקרטית.  נציגי מועצת התלמידים, אם כן, נבחרים בבחירות דמוקרטיות. התלמידים הנבחרים אמורים לייצג את כלל תלמידי בית  הספר- כלומר, להיות לשופר עבורם, להשמיע את קולם.

 

במסגרת הפעילות במועצת התלמידים נפגשים התלמידים בכל שבוע. בכל פגישה דנים הם בעניינים שעל סדר היום הציבורי- הישראלי והן בעניינים שעל סדר היום הבית ספרי (הרי שהנציגים נמצאים בכיתות, לומדים בהן ושומעים את שיש לחבריהם לומר). בנוסף, התלמידים מובילים אירועים ופעילויות בבית הספר כמו למשל, מסיבת פורים, ציון יום האישה הבינלאומי, התייחסות ליום השנה לציון רצח יצחק רבין, יריד יום המעשים הטובים ועוד. המטרה הינה לחזק את הקשר בין התלמידים לבית הספר (לחזק את תחושת השייכות) ולדאוג לרווחתם.

 

אתם/ן התלמידים/ות יכולים/ות לפנות אל נציגי/ות המועצה בכל שאלה, רעיון או הצעה.

 

ואלה הם הנציגים:

 

יו"ר של מועצת התלמידים היא  שי ורון (י"ב 9)

סגנית יו"ר היא נועה וסרמן (י"ב 10)

דוברת המועצה היא נטלי שגנון (י"ב 8)

רשמת המועצה היא עמית ויצמן (י"ב 3)

גזברי המועצה הם:

ליהם שרעבי (י"ב 2)

מורן מירל (י"א 6)

נועם פרץ (י"ב 2)

אריאל קונקול (י"א 3)

נוי עטיה (י"ב 8)

תמי פטרונוב (י"ב 1)

ליאור פתיחה (י"ב 2)

ירין אוחיון (י"א 4)

אלכסה בירנבאום (י"א 1)

ניקול סרמן (י"א 1)

דר טולדנו (י"ב 10)

נופר בסון (י"א 7)

עידו רפאלי (י"ב 2)

 

בימים הקרובים תתקיימנה בחירות ביתר הכיתות ובשכבת י' הנכנסת.

 

בהצלחה לכולם/ן!

תלמידים מספרים על פעילויות המועצה

סמינר מועצה עירוני