News Window
News Window

חדשות הקמפוס

המומחיות שלנו מגמת חינוך גופני

המגמה מיועדת לאוהבי ספורט ובעלי יכולת באחד מענפי הספורט המבקשים לשלב לימודים עיוניים ברמת בגרות ופעילות ספורטיבית מוגברת.

מורי המגמה

על המגמה

מקצועות מוגברים:

5 יח"ל חנ"ג.

א. תחום מעשי הכולל את ענפי הספורט הבאים:

כדורסל, פעילות פנאי וארגון מפעלי ספורט, אתלטיקה קלה.

 

הלימודים המעשיים כוללים:

קורס עזרה ראשונה

קורס מדריך ענפי (מותנה באישור משרד החינוך)

 

ב. תחום עיוני הכולל את המקצועות:

תורת הכושר הגופני

היבטים ביולוגים וביוכימיים בחינוך גופני.

תולדות החינוך הגופני

פסיכולוגיה של הספורט

 

לתלמידים ניתנת האפשרות לבחור מקצוע עיוני מוגבר נוסף ברמה של 5 יח"ל בהתאם לאילוצי בית הספר. למשל: כימיה, פיסיקה, מחשבים, תנ"ך, ספרות, סוציולוגיה, ביולוגיה.

בנוסף ללימודים העיוניים והמעשיים משתתפים התלמידים בקורסים והרצאות בשיתוף המכללה לחינוך גופני גבעת וושינגטון.

לצד המגמה מקיים ביה"ס מסגרת של פעילות תחרותית בענפים השונים.

נבחרות בית הספר מייצגות את ביה"ס בארץ ובעולם.

אליפות אתלטיקה 2015

אייל דולב

דורית ויסבלט

רכזת המגמה

שני פלס

יהודית בנציק

טל ירון

שרונה בינדרמן

עופר חרותי

רן אשר

רכז נבחרות

רפי גרודצקי

מאמן אתלטיקה

ערן פלג