News Window
News Window

חדשות הקמפוס

האנשים שלנו ועד הורים

דבר יו"ר ועד הורים - רועי דביר

רועי דביר

יו"ר ועד ההורים

אני שמח שנפל בחלקי להנהיג את הנהגה הורית בקמפוס קרית שרת.

 

ישנם כמה מטרות אותם ארצה להנחיל במהלך תפקידי כיו"ר הנהגה הורית : ראשית ליצור שיח פתוח בין ההורים להנהלת בית הספר כפי שנהגנו עד היום בדרך של שיתוף פעולה ושיח של כבוד הדדי.

 

וועד ההורים עובד בשיתוף והשקיפות מלאה עם הצוות החינוכי בהנהלת הגברת רותי אנזל  ושותף פעיל בנעשה בבית הספר. אני רואה את וועד ההורים המוסדי, בראש ובראשונה כנציג הורי ביה"ס, אשר תפקידו לדאוג לרווחתם ובטיחותם של תלמידי בית הספר.

 

אנו ההורים, משמשים מודל חיקוי לילדנו אשר יגדלו לרוח נתינה ועזרה לזולת. עלינו להיות מעורבים ככל ולטפח בהם ערכים של אכפתיות, מעורבות ואחריות, לסביבת בית הספר ולחברה כולה.

 

אנו מזמינים אתכם לתרום יחד איתנו לעשייה המשותפת לרווחת ילדינו ולהיות בקשר של הידברות תרבותית ומנהל תקין בפניות לביה"ס, דרכינו!

 

איתי בצוות :

דרור חכמון ממלא מקומי וסגן יו"ר ועד ההורים העירוני

יפית שרקני יו"ר ועד ההורים חטיבת אלון וחברה בועד הורים העירוני

איציק שורי חבר ועד הורים עירוני

תהילה אסטרוביץ

אביבית גלעד

אילנית אמסלם ס.יו"ר ועד ההורים בחטיבת ארן וחברת ועד הורים עירוני

רינת משיח ס.יו"ר ועד ההורים בחטיבת אלון וחברת ועד הורים עירוני