News Window
News Window

חדשות הקמפוס

האנשים שלנו צוות הנהלה

הנהלה

ראובן רחמים

סגן מנהלת

שני מיזלס

סגנית מנהלת

משה בללי

סגן מנהלת

מזי היימן

סגנית מנהלת

ממלאת מקום מנהלת

חגית כראדי

מנהלת חט"ב ארן

שלומית כהן

מנהלת חט"ב אלון

טלי דרור

מנהלת הקמפוס השש שנתי

אדי מצרי והבה

עודד פובזנר

רכז שכבה י'

אסתי נחמד

רכזת שירות לזולת

אסתי בראון

רכזת מגמת מוסיקה

גלית מדי ברסי

רכזת שכבת י"א

שירי רוזן

רכזת חינוך חברתי וערכי

נירה חיות

רכזת שכבת י"ב

ענת אוסרווסר

מירי ברכה

חגית רותם