News Window
News Window

חדשות הקמפוס

האנשים שלנו צוות הנהלה

הנהלה

דורית ויסבלט

סגנית מנהלת

גפנית פרידמן

סגנית מנהלת

משה בללי

סגן מנהלת

מזי היימן

סגנית מנהלת

ממלאת מקום מנהלת

חגית כראדי

מנהלת חט"ב ארן

שלומית כהן

מנהלת חט"ב אלון

טלי דרור

מנהלת הקמפוס השש שנתי

עודד פובזנר

רכז שכבה י"א

אסתי נחמד

רכזת שירות לזולת

גלית מדי ברסי

רכזת שכבת י"ב

שירי רוזן

רכזת חינוך חברתי וערכי

אורי דרוקמן

רכז שכבת י'

זיוה מויאל

רכזת שכבת י'

שני מיזלס

רכזת פיתוח מקצועי והערכה חלופית

ענת אוסרווסר

ענבל אלעד דלל

חגית רותם

אדי מצרי והבה