News Window
News Window

חדשות הקמפוס

האנשים שלנו צוות הנהלה

הנהלה

שני מיזלס

רכזת פיתוח מקצועי והערכה חלופית

גפנית פרידמן

סגנית מנהלת

משה בללי

סגן מנהלת

מזי היימן

סגנית מנהלת

ממלאת מקום מנהלת

חגית כראדי

מנהלת חט"ב ארן

שלומית כהן

מנהלת חט"ב אלון

טלי דרור

מנהלת הקמפוס השש שנתי

אדי מצרי והבה

עודד פובזנר

רכז שכבה י"א

אסתי נחמד

רכזת שירות לזולת

גלית מדי ברסי

רכזת שכבת י"ב

שירי רוזן

רכזת חינוך חברתי וערכי

אורי דרוקמן

רכז שכבת י'

זיוה מויאל

רכזת שכבת י'

ענת אוסרווסר

ענבל אלעד דלל

חגית רותם