News Window
News Window

חדשות הקמפוס

הקמפוס שלנו השגים לימודיים

זכאות לבגרות:

הזכאות לבגרות בקמפוס קרית שרת היא בין הגבוהות בארץ ובעיר חולון בפרט. ערך המצוינות הוא ערך מוביל גם בתחום זה, תלמידי הקמפוס מגיעים להישגים יפים בבחינות הבגרות לצד הצטיינות במגמות ובחינוך החברתי.

בשנת הלימודים תשע"ה נכנסת לתוקפה רפורמת "ישראל עולה כתה" המשפיעה על מבנה הבחינות ומועדן. מטרת הרפורמה – צמצום הבחנויות חיצוניות וקידום הלמידה המשמעותית. תלמידי שכבות יא' ויב' (בשנה"ל תשע"ה) ממשיכים להבחן במתכונת הרגילה.

 

• הזכאות לבגרות בקמפוס קרית שרת