News Window
News Window

חדשות הקמפוס

הקמפוס שלנו החזון שלנו

החזון שלנו

שאיפתנו להוביל את תלמידינו למצוינות. המטרה שלנו היא שכל תלמיד יהיה  סקרן, עצמאי, מבוסס רגשית, מסוגל ליצור, מסוגל להעריך מתוך שיקול דעת, בעל  יכולת להתמודדות עם אתגרים בגמישות, בפתיחות, בחדשנות, בראייה רחבת מימד, בהשקפת עולם ערכית, בזהות אישית וקיבוצית איתנה, ברגישות בין-אישית, ביכולת הבחנה בין עיקר לטפל ובעל כלים ומיומנויות לאתר ידע נחוץ ולעשות בו שימוש.

 

אנו שואפים לחנך את תלמידינו למצוינות בכל תחום: ערכי, ספורטיבי, אומנותי, לימודי ואישי, ולהנחיל בסיס ידע, ערכים ומיומנויות הנדרשים במאה ה-21 ואשר יאפשרו לו לממש את עצמו ולהוביל בעולם של חדשנות ושל יזמות.

 

אנו שואפים לחנך תלמיד בעל ערכים מוסריים ובעל יכולת התנדבות, תלמיד בעל שאיפה להתפתחות וליוזמה, תלמיד אשר יהפוך לאדם ולאזרח איכותי ותורם, החי במדינה יהודית-דמוקרטית, מעורב ומשפיע בחברה הישראלית, מכיר את מורשתו ואת מורשת זולתו.