News Window
News Window

חדשות הקמפוס

המומחיות שלנו מגמת ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה הינו מדע יישומי המהווה את חוד החנית להתפתחות התעשייה, הרפואה והחקלאות.

על המגמה

מורי המגמה

ריבי בנדט

רכזת המגמה

רחל דמרי

פרידה אלול

מערך הלימודים במגמה לביוטכנולוגיה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק הנמצא בתנופת התפתחות, ומקרב אותם לנעשה בתעשייה ובמחקר תוך כדי הדגשת האינטרדיסציפלינריות – למידה בין תחומיי תוכן שונים המאפיינת את המקצוע.

 

הביוטכנולוגיה נשענת בעיקר על מקצועות היסוד של מדעי החיים: כימיה, ביולוגיה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, הנדסה גנטית ואימונולוגיה.

על מנת לתת ביטוי נכון למהות המחקרית-ניסויית של מדע בכלל ומדע יישומי בפרט מושם דגש מיוחד בלימודיי המגמה על:

 

• התנסות פעילה בחקר ניסויי מעבדתי ברמה מתקדמת, במעבדת ביה"ס.

• פרויקט חקר-ביוטק, המבוצע בחסות מפעל תעשייתי או מכון מחקר יישומי.

• התנסות פעילה בחקר מתוקשב ביואינפורמטי.

• סיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר .

• קריאה מדעית בתחומי תוכן רלוונטיים.

 

מבנה תוכנית הלימודים במגמה

• מקצוע בסיס –כימיה ברמה של 5 יחידות לימוד.

• מקצוע מוביל- מערכות ביוטכנולוגיות ברמה של 5 יחידות לימוד.

• מקצוע התמחות/פרויקט גמר- ביוטק ברמה של 5 יחידות לימוד.

 

מה תפיק מלימודי ביוטכנולוגיה?

• תעודת בגרות מדעית איכותית במיוחד  הכוללת הרחבה של מקצועות מדעיים ומתמטיקה כחלק מ"העתודה הטכנולוגית" בה משקיע משרד החינוך.

• בסיס נרחב של ידע עדכני בתחומי המדעים שיסייע לך גם בהמשך דרכך באקדמיה.

• ניסיון מעשי עשיר בעבודת מעבדה כולל שימוש במכשירים שונים ושיטות מתקדמות.

• פיתוח יכולות חשיבה מתקדמת ופתרון בעיות- בלימודי ביוטכנולוגיה מושם דגש על למידה בדרך החקר והתנסות רציפה בפתרון בעיות וחשיבה מחקרית.

• פיתוח דרך חשיבה מקורית ומודעות סביבתית חברתית, והכרת הדילמות החברתיות והמוסריות

 

אוכלוסיית יעד

תלמידים בעלי מוטיבציה וסקרנות מדעית הלומדים מקצועות מדעיים ברמה מוגברת ומתעניינים בשילוב אינטרדיסציפלינרי - בין תחומי- בין טכנולוגיה מתקדמת ומדעי החיים.

 

לימודי המשך

• מקצועות הביוטכנולוגיה מוכרים כציון בונוס במוסדות להשכלה גבוהה.

• לימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים- רפואה, רוקחות, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת ביוכימיה, הנדסת מזון, כימיה, ביולוגיה, מדעי החיים וכו'.

• ניתן להמשיך לעתודה טכנולוגית- י"ג, י"ד להנדסאי ביוטכנולוגיה.

 

 

מגמת ביוטכנולוגיה - קרית שרת

ערב חנוכה בסימן חנוכייה כימית וסינמדע

ערב חנוכה בסימן חנוכייה כימית וסינמדע- Cinema-Science  , התקיים עם הוריי ותלמידיי מגמת הביוטכנולוגיה-שכבת י"ב.

 

באווירת החג הודלקה חנוכייה כימית צבעונית לצידה של החנוכייה המסורתית , ולאחריה התקיימה הרצאת אורח בנושא- הומו – סייבורג: Homo-Cybotg וההיבטיים החברתיים והמוסריים הנוגעים לשינויים הטכנולוגיים.

סרטון מגמה ביוטכנולוגיה קמפוס קרית שרת

כימיה