News Window
News Window

חדשות הקמפוס

המומחיות שלנו מגמת אוירו-חלל

מורי המגמה

על המגמה

רמי תבל

רכז המגמה

גישת הלימוד - הטכנולוגיה מוצגת כמכלול משולב-מדע; לימודים בתחומי טכנולוגיה ומדע המשתלבים אלו באלו. בכך מתגבשת ראייה מדעית-טכנולוגית רחבה ועמוקה המאפשרת יישום מעשי בפרויקט עתיר טכנולגיה.

הלמידה מתקיימת תוך העמקה בתחומי המדע וההנדסה: פיסיקה, מערכות אלקטרוניות, אלגוריתמיקה והנדסת אווירונאוטיקה וחלל.

 

אוכלוסיית היעד - הלימודים מיועדים לתלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה בתחומי מדע והנדסה ובעלי התייחסות רצינית ללימודים ולהשכלה.

 

מטרות הלמידה

• תעודת בגרות איכותית

• הכנה להמשך לימודים אקדמיים, במיוחד בכיוון מדע והנדסה.

• הכנה להשתלבות בתעשיית הטכנולוגיה העילית והיזמית.

• פיתוח ערכי נכונות לתרום לחברה ולקהילה.

• הגברת הסקרנות המדעית בתלמיד ופיתוח החשיבה ההנדסית.

 

מקצועות הלימוד במגמה

פיסיקה - 5 יח"ל :

כיום, יותר מאי-פעם, העולם הטכנולוגי בו אנו חיים דורש ידע נרחב בפיסיקה. לימוד פיסיקה מפתח את החשיבה האנליטית ומספק בסיס רחב להתמודדות עם מגוון אתגרים מדעיים באקדמיה ובתעשייה.

 

מדעי ההנדסה - 5 יח"ל:

אלגוריתמיקה  - פתרון בעיות בעזרת תכנות מחשבים בשפת  C#

מערכות אלקטרוניות - למידה על מערכות חשמליות דיגיטליות מבוססות חיישנים.

הנדסת אווירו-חלל - הכרת התווך האטמוספרי והחללי.

 

פרויקט - טכנולוגיה מוכללת - 5 יח"ל:

במסגרת הפרויקט מוצעות ללומד, מצד אחד פריסה רחבה של תחומי דעת טכנולוגיים, ומצד שני העמקה לתוך חלק מתחומים אלה במסגרת של פרויקט גמר.

הפרויקט לובש אופי של פיתוח טכנולוגי או של חקר מדעי. כיוון שהוא מהווה את שיאה של הלמידה - מוקדש לו היקף שעות נרחב.

בעבודת הפרויקט משולבים תחומי הדעת שנלמדו, הם ממוקדים ומתורגמים לפרקטיקה, ויחד עם זאת, הרלוונטיים יותר מביניהם זוכים להעמקה ולהרחבה.

 

דרכי למידה

הלימודים במגמה המדעית הנדסית מבוססים על גישות חדשניות בהוראה באמצעות אנלוגיות. הלמידה בדרך זו מפתחת אצל הלומדים זווית ראיה רחבה על תחומים מדעיים והנדסיים ומאפשרת להם הכנה נרחבת לקראת לימודים אקדמיים בתחומי ההנדסה והמדע.

 

מרכיב חשוב הוא ביצוע פרויקט קבוצתי (3-5 תלמידים) הנמשך לאורך שנה וחצי .

תלמידי המגמה מתנדבים לפעול כמדריכם וחונכים לתלמידים צעירים.